PROFESNÍ PROFIL

profil

Mgr. Irena Pokorná (roz. Kulhánková)

Poradkyně a systemická terapeutka, speciální pedagožka, lektorka, autorka

Vzdělání:

 • Univerzita J. A. Komenského, magisterský obor Speciální pedagogika, zaměření: terapie; diplomová práce: “Psychologické aspekty poruch příjmu potravy”
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu „Umění terapie“ (800 hodin; akreditace MPSV a Česká asociace pro psychoterapii)

Další absolvované výcviky a kurzy:

 • výcvik v krizové intervenci
 • výcvik v mediaci
 • komplexní kurz práce s traumatizovaným dítětem a jeho rodinou
 • základy koučování a timemanagementu
 • kurz Sandplay
 • kurz Práce s terapeutickými kartami
 • kurz protikrizového plánování
 • transakční analýza TA 101
 • kurz práce s traumatem
 • kurz práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti
 • práce s krizí a tělem dle Pesso-Boyden therapy
 • kurz komunikačních dovedností
 • základy psychiatrie
 • CAN – Camberwellské šetření potřeb klienta

Dosavadní praxe:

 • Poradenství, terapie, koučing (Soukromá poradenská a terapeutická praxe)
 • Sociální práce, terapie, rodinná terapie pro děti a rodiny v krizi (Dům tří přání z.ú.) – dále vedoucí týmu, metodička organizace, zakladatelka Centra rodinné terapie Horizont
 • Casemanagement pro klienty s psychiatrickým onemocněním a terapie pro klienty chráněné dílny – Fokus o.s.
 • Lektoring studentů, sociálních pracovníků a zdravotních sester (témata: psychologie, krizová intervence, poruchy příjmu potravy, vedení rozhovoru s klientem, práce s ohroženým dítětem a rodinou)
 • Psaní odborných a populárně naučných článků a komentářů do médií (např. Svět ženy, Tchibo blog atd.)

*Pozn.:  Jakožto poradce a systemický terapeut neposkytuji psychologickou diagnostiku a nejsem psychoterapeutem ve zdravotnictví. Jsem členem České asociace pro psychoterapii a pracuji pod supervizí.