PROFESNÍ PROFIL

Mgr. Irena POKORNÁ (roz. Kulhánková)

systemická poradkyně a psychoterapeutka, speciální pedagožka, lektorka

– absolventka Univerzity J. A. Komenského, magisterský obor Speciální pedagogika

– absolventka Komplexního psychoterapeutického výcviku v systemickém přístupu Umění terapie (G-I system s.r.o.) – 750 hodin*

– členka České asociace pro psychoterapii 

Absolvované kurzy a specializace:

– výcvik v krizové intervenci
– výcvik v mediaci
– komplexní kurz práce s traumatizovaným dítětem a jeho rodinou
– protikrizové plánování
– transakční analýza TA 101
– kurz práce s terapeutickými kartami
– kurz rodinných map
– práce s traumatem
– kurz Sand play
– práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti
– základy koučování a timemanagementu
– práce s krizí a tělem dle Pesso-Boyden therapy
– kurz komunikačních dovedností¨
– základy psychiatrie
– CAN – Camberwellské šetření potřeb klienta

Dosavadní praxe:

– Dům tří přání (od roku 2008) – sociální pracovnice a terapeutka pro děti a rodiny v krizi, vedoucí týmu pobytového zařízení pro děti Dům P.Pittra, následně vedoucí a rodinná terapeutka Centra rodinné terapie Horizont, v současné době metodička celé organizace Dům tří přání
– lektorka studentů, sociálních pracovníků a zdravotních sester (psychologie, krizová intervence, poruchy příjmu potravy, vedení rozhovoru s klientem, práce s ohroženým dítětem a rodinou)
– casemanagerka pro klienty s psychiatrickým onemocněním – Fokus o.s.
– terapeutka v chráněné dílně pro klienty s psychiatrickým onemocněním – Fokus o.s.
– vychovatelka a terapeutka – Dětský domov Radost
– sociální a krizová pracovnice – SOS centrum Diakonie
– psychosociální pracovnice pro oběti povodní – humanitární organizace ADRA

 

*Pozn.: Jakožto poradce a systemický psychoterapeut neposkytuji psychologickou diagnostiku a nejsem psychoterapeutem ve zdravotnictví.