NABÍZÍM VÁM

 individuální poradenství v osobních, partnerských, rodinných a pracovních otázkách či nesnázích,

odbornou pomoc v krizích a obtížných životních situacích (rozvod, úmrtí blízkého člověka, ztráta nebo změna zaměstnání, krize smyslu života, domácí násilí apod.),

pomoc při pocitech prázdnoty, sníženého sebevědomí, vnitřní nepohody, pocitu neuspokojivého života apod.

podpůrnou terapii a poradenství při úzkostných stavech, depresivních stavech, psychotických a neurotických poruchách, poruchách osobnosti, poruchách příjmu potravy apod.

 odborné doprovázení při procesu sebepoznání a rozvoje osobnosti.