JAK VŠE PROBÍHÁ

Kontaktovat mě můžete telefonicky, prostřednictvím SMS nebo e-mailem. Pokud nezvedám telefon, je to proto, že právě pracuji s klientem. Zavolám Vám zpět co nejdříve. Termín konzultace se Vám budu snažit nabídnout podle Vašich časových možností týdne. První konzultaci Vám nabídnu v nejbližším možném čase v krizových termínech, které jsou pro první setkání určené.

Budu Vás očekávat v domluveném čase a nemusíte se obávat čekání. Vhledem k tomu, že nepracuji na pojišťovnu, nemusíte shánět žádná doporučení od lékařů a záznamy z našich setkání (ani to, že jste ke mně docházeli) nebudou nikde evidovány. Vše, o čem budeme hovořit, zůstane mezi námi (kromě ohlašovací povinnosti, platné pro všechny občany ČR, uvedené v trestním zákoně).

Setkávat se budeme v klidném prostoru terapeutické místnosti na adrese Na Poříčí 1041/12, Praha 1, budu Vás očekávat v domluveném čase a čekání se nemusíte obávat. Při příchodu Vám nabídnu vodu/čaj/kávu, k dispozici je Vám čekárna a sociální zázemí. Konzultace trvá 50 minut, v případě Vašeho zájmu 90 minut.

Základem našeho setkávání je vztah založený na důvěře a bezpečí, a akceptaci Vás jako osobnosti a individuality. Při sezeních Vám budu pomáhat v tom, abyste se u mě cítili bezpečně a aby se Vám dobře hovořilo o všem, o čem potřebujete. Stejně tak u mě máte prostor nejen pro myšlenky a slova, ale i pro pocity, které prožíváte. Je zcela v pořádku, budete-li plakat, zlobit se, nebo mlčet.

To, co byste chtěli změnit a jak Vám terapie má být užitečná, určujete vždy Vy sami s mou pomocí a já se tím řídím. Za sebe Vám nabídnu možnosti spolupráce, zodpovím Vaše dotazy a budu Vás odborně i lidsky provádět celým procesem terapie za jejím cílem. Průběžně si budeme říkat, zda je pro Vás forma a průběh spolupráce efektivní, anebo na ní máme něco změnit.

Počet a frekvenci setkání domlouváme společně a určujeme je podle Vašich potřeb. Spolupráce může trvat různě dlouho, od 2-3 setkání až po setkání 10-20. Vždy budu respektovat Vaše potřeby.

Může se stát, že zjistíme, že potřebujete také pomoc jiného odborníka nebo organizace. V tomto případě Vám ráda předám kontakt nebo se domluvíme, jak kontakt vyhledáme. Spolupracuji s dalšími odborníky, pedagogickými zařízeními, neziskovými i zdravotnickými zařízeními.

Honorář je možno platit po konzultaci, o zaplacení Vám vystavím příslušný doklad, nebo je možné se domluvit na bezhotovostní platbě formou převodu částky na účet 2594110504/0600. Do zprávy pro příjemce uvádějte, prosím, své jméno.