ÚVODEM

Vážení návštěvníci stránek Poradenství a systemická psychoterapie,
možná jste se dostali do náročné životní situace, nebo Vás delší dobu něco trápí, možná se necítíte se dobře, ani nevíte přesně proč, nebo svou starost moc dobře znáte a rádi byste o ní s někým mluvili a pracovali na tom, aby se Vám žilo lépe.
Abyste se mohli dobře rozhodnout, zda mohu právě já právě Vám dobře pomoci v situaci, ve které se nacházíte, ráda bych se Vám představila a současně Vám nabídla i možnost zodpovědět Vaše případné další dotazy např. prostřednictvím e-mailu iren.pokorna@gmail.com. Témata, se kterými se na mě lidé nejčastěji obrací a na která se specializuji, najdete v záložce „Nabízím Vám“.
V oblasti odborné pomoci lidem v náročné životní situaci se pohybuji 13 let. Vystudovala jsem obor speciální pedagogika se zaměřením na terapie a v průběhu dalších let jsem absolvovala akreditovaný Komplexní psychoterapeutický výcviku v systemickém přístupu „Umění terapie“řadu dalších kurzů a výcviků, abych lidem poskytovala odbornou a specializovanou pomoc dle jejich potřeb. 
V pomáhající profesi jsem nejprve působila jako krizová pracovnice v krizovém centru pro dospělé, a to jak v poskytování ambulantních krizových konzultací, tak i na lince důvěry. Pracovala jsem zde s klienty, kteří se ocitli v existenční, vztahové či pracovní krizi, kteří ztratili někoho blízkého, kteří zažili traumatizující zkušenost, lidem, kteří se potýkali s úzkostmi, depresemi, ztrátou chuti do života, s nepochopením, samotou apod.
V dalších letech jsem pracovala jako sociální pracovnice a terapeutka pro lidi trpící psychiatrickým onemocněním (schizofrenie, deprese, úzkostné poruchy aj.). Podporovala a vedla jsem zde klienty v oblastech života, které chtěli zkvalitnit (porozumění své nemoci, pracovní začlenění, léčba, rodinný a osobní život apod.)./
V posledních letech se intenzivně věnuji sociální a terapeutické práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Pracovala jsem dlouhodobě v Domu tří přání, v pobytovém zařízení pro děti, které nemohly z různých důvodů setrvávat nadále ve své rodině. Věnovala jsem se zde dětem zanedbávaným, dětem týraným, dětem zneužívaným, dětem s výchovnými obtížemi (útěky z domova, záškoláctví, agresivita), dětem vyrůstajícím v pěstounské péči aj. Současně jsem pracovala i s jejich rodinami a vedla je ke změně rodinných podmínek tak, aby se dítě mohlo vrátit zpět domů do bezpečného a ošetřeného rodinného zázemí a aby i rodiče nabyli zpět svých rodičovských dovedností.
V současné době jsem založila pro Dům tří přání nové ambulantní zařízení, Centrum rodinné terapie Horizont, jež se věnovuje preventivní práci s rodinami a bude cílit na prevenci krize v rodině a ohrožení dítěte.
Kontinuálně s těmito pracemi se věnuji i lektorské činnosti, při níž vycházím zejména ze svých pracovních zkušeností v kombinaci se získaným vzděláním. Lektorovala jsem kurzy „psychologie“ pro studenty středních škol, dále jsem školila zdravotní sestry a sociální pracovníky v tématice „krizové intervence“, „vedení rozhovoru s klientem“ a v tématice „poruch příjmu potravy“. V posledních letech  lektoruji tématiku „práce s dítětem a rodinou“ pro sociální pracovníky a další odborníky pracující v této oblasti. Pět let zároveň provozuji privátní poradenskou a terapeutickou praxi, na jejichž stránkách se nyní nacházíte. Zde využívám všech dosavadních pracovních i osobních zkušeností pro to, abych Vám mohla poskytnout terapeutickou (poradenskou) pomoc a podporu, jakou právě nyní potřebujete a pro kterou se Vy sami rozhodnete.
S pozdravem a úctou,
Mgr. Irena Pokorná