ÚVODEM

fotka web 3Vážení návštěvníci stránek Poradenství a systemická psychoterapie,
abyste se mohli dobře rozhodnout, zda mohu právě já právě Vám dobře pomoci v situaci, ve které se nacházíte, ráda bych se Vám představila a současně Vám nabídla i možnost zodpovědět Vaše případné další dotazy např. prostřednictvím e-mailu irenakulhankova@email.cz.
V oblasti odborné pomoci lidem v náročné životní situaci se pohybuji 12 let. Vystudovala jsem obor speciální pedagogika se zaměřením na terapie a v průběhu dalších let jsem absolvovala řadu dalších kurzů a výcviků, abych lidem poskytovala odbornou a specializovanou pomoc dle jejich potřeb. V současné době absolvuji Komplexní psychoterapeutický výcviku v systemickém přístupu „Umění terapie“ (dosud absolvováno 450 hodin).
V pomáhající profesi jsem nejprve působila jako krizová pracovnice v krizovém centru pro dospělé, a to jak v poskytování ambulantních krizových konzultací, tak i na lince důvěry. Pracovala jsem zde s klienty, kteří se ocitli v existenční, vztahové či pracovní krizi, kteří ztratili někoho blízkého, kteří zažili traumatizující zkušenost, lidem, kteří se potýkali s úzkostmi, depresemi, ztrátou chuti do života, s nepochopením, samotou apod.
V dalších letech jsem pracovala jako sociální pracovnice a terapeutka pro lidi trpící psychiatrickým onemocněním (schizofrenie, deprese, úzkostné poruchy aj.). Podporovala a vedla jsem zde klienty v oblastech života, které chtěli zkvalitnit (porozumění své nemoci, pracovní začlenění, léčba, rodinný a osobní život apod.)./
V posledních letech se intenzivně věnuji sociální a terapeutické práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Pracuji v pobytovém zařízení pro děti, které nemohly z různých důvodů setrvávat nadále ve své rodině. Pracuji zde s dětmi zanedbávanými, dětmi týranými, děti zneužívanými, s dětmi s výchovnými obtížemi (útěky z domova, záškoláctví, agresivita), s dětmi vyrůstajícími v pěstounské péči aj. Současně jsem pracovala i s jejich rodinami a vedla je ke změně rodinných podmínek tak, aby se dítě mohlo vrátit zpět domů do bezpečného a ošetřeného rodinného zázemí a aby i rodiče nabyli zpět svých rodičovských dovedností.
Kontinuálně s těmito pracemi se věnuji i lektorské činnosti, při níž vycházím zejména ze svých pracovních zkušeností v kombinaci se získaným vzděláním. Lektorovala jsem kurzy „psychologie“ pro studenty středních škol, dále jsem školila zdravotní sestry a sociální pracovníky v tématice „krizové intervence“, „vedení rozhovoru s klientem“ a v tématice „poruch příjmu potravy“. V posledních letech  lektoruji tématiku „práce s dítětem a rodinou“ pro sociální pracovníky a další odborníky pracující v této oblasti.Tři roky zároveň provozuji privátní poradenskou a terapeutickou praxi, na jejichž stránkách se nyní nacházíte. Zde využívám všech dosavadních pracovních i osobních zkušeností pro to, abych Vám mohla poskytnout terapeutickou (poradenskou) pomoc a podporu, jakou právě nyní potřebujete a pro kterou se Vy sami rozhodnete.
S pozdravem a úctou,
Mgr. Irena Kulhánková